Verkoopklaarmaken onderneming

Een ondernemer loopt tegen zijn pensioenleeftijd en heeft FRNK finance benaderd voor de begeleiding van de verkoop van zijn onderneming(en).

Een ondernemer met meerdere ondernemingen is eerst geadviseerd om deze verkoopklaar te maken. Er is gestart met het uitvoeren van acties om het rendement van de onderneming te optimaliseren. Vervolgens is gekeken naar de ondernemingsstructuur met haar activiteiten. Wat wil de ondernemer verkopen en is dat mogelijk binnen de huidige structuur. Tevens is gekeken naar de vermogensstructuur / financieringsstructuur / juridische en fiscale structuur van de ondernemingen hetgeen grote gevolgen kan hebben voor de verkoopmogelijkheden van de ondernemingen. Daarnaast is gekeken naar de afhankelijkheid van de ondernemer binnen zijn ondernemingsstructuur. Hoe minder afhankelijk hoe beter verkoopbaar.