Koop onderneming

Een ondernemer wil gaan uitbreiden en heeft hiervoor een ander bedrijf op het oog. FRNK finance is ingeschakeld voor de vraag ‘hoe te handelen bij een koop van een onderneming?’

Begeleiding bij de koop van een onderneming zijnde een leverancier van de koper. Op basis van informatie van de verkoper is de waardebepaling beoordeeld en zijn de voor- en nadelen van deze transactie in beeld gebracht voor de koper. Vervolgens zijn de onderhandelingen gestart om te komen tot een koopovereenkomst met daarin opgenomen de onderlinge afspraken. Daarna is er een due dilligence onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of de aangereikte informatie van de verkoper toereikend is en of er nog belangrijke aandachtspunten voor de koper van belang zijn voor/na de koop. Met de verkoper is een earn-out regeling opgezet om de transactie daadwerkelijk rond te krijgen. In het gehele traject heeft FRNK finance overeenkomsten beoordeeld en de financieringsaanvraag bij de bank geregeld.