Herstructurering

De financiële belangen van een ondernemer zijn groter geworden. Door deze situatie wil de ondernemer een onafhankelijk advies/second opinion inwinnen en heeft hiervoor FRNK finance benaderd.

Een second opinion uitgevoerd op een ondertussen onoverzichtelijke ondernemingsstructuur. Meerdere activiteiten verbijzonderd in diverse B.V.’s hetgeen de doorloop van activiteiten bemoeilijkt. Meerdere aandeelhouders met diverse holding’s en werkmaatschappijen.

Advies uitgebracht om de ondernemingsstructuur te herstructureren en te vereenvoudigen om zodoende de juiste activiteiten bij elkaar te brengen en de vermogensbestanddelen van deze activiteiten veilig te stellen in de holding (risicomanagement).

Hierbij is tevens rekening gehouden met de bijbehorende aandelenbelangen, een goede verhouding in zeggenschap / toegevoegde waarde en inbreng van de aandeelhouders. In aanvulling hierop heeft tevens een herfinanciering voor groei van werkkapitaal plaatsgevonden en is een nieuwe participant toegetreden.